Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod.  K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

MŠMT každoročně zveřejňuje ve Věstníku MŠMT seznam  cca 150 celostátních soutěží, které jsou rozděleny na tři typy :

skupina soutěží vyhlašovaných MŠMT – typ - A  (cca 30 - 40 soutěží)
skupina soutěží spoluvyhlašovaných MŠMT – typ  – B (cca 70 – 80 soutěží)
skupina soutěží doporučených školám k účasti – typ – C  (cca 40-50)

Část z těchto soutěží organizuje na celostátní úrovni Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). 

Soutěže vyhlašované MŠMT organizované NIDV

Soutěže vyhlašované MŠMT neorganizované NIDV