Rezortní pracovní skupina pro podporu nadání

Rezortní pracovní skupina pro podporu nadání je iniciativní, poradní, koordinační a výkonnou skupinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro otázky využití a rozvoje potenciálu dětí, 
žáků a studentů a pro oblast podpory nadání – jeho identifikace, rozvoje a uplatnění. Členy skupiny jmenuje náměstek ministra pro řízení sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže.
 
Skupina připravuje koncepční návrhy, zajišťuje koordinaci a hodnocení naplňování Koncepce podpory rozvoje nadání a zajišťuje reprezentativní zastoupení hlavních subjektů podílejících se na podpoře nadání.
 
Seznam členů skupiny
 
Jméno a příjmení Organizace oblast
     
Mgr. Lucien Rozprým JMK
Mgr. Michal Urban MŠMT O51  
Ing. Jaroslav Froulík MŠMT O51  
Ing. Bc. Jiří Kabele MŠMT O21 (konzervatoře)  
  MŠMT O21 (gymnázia)  
PhDr. Eva Vondráková STaN NNO
PhDr. Pavel Doleček MŠMT O3  
Mgr. Tomáš Kyselica MŠMT O legislativní  
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.    
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. MUNI Brno
PaeDr. Karel Tomek NÚV  
PhDr. Světlana Durmeková, Ph. D.  NÚV  
B.c. Hana Splavcová NÚV  
Mgr. Simona Šedá NÚV  
ing. Miroslava Fatková NIDV  
Mgr. Irena Hošková NIDV  
Mgr. Zdeňka Kšírová MŠMT O22 (ZUŠ)  
RNDr. Stanislav Zelenda TC NIDV  
PhDr. Ondřej Andrýs, MAE Česká školní inspekce  
ing. Tomáš Blumenstein Mensa ČR NNO
Mgr. Eva Tučková MŠMT O22 (ZŠ)  
Mgr. Marta Stará MŠMT Odd. odborného vzdělávání  
Mgr. Štěpánka Thérová MŠMT Odd. všeobecného vzdělávání