Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Přemýšlejme o přemýšlení dětí

článek Mgr. Miluše Vondrákové , metodičky pro primární a preprimární edukaci EDULAB publikovaný v časopise Řízení školy č. 10/2018 přináší zajímavé a podnětné zamyšlení.

Úspěšný SOČkař Pavel Kolodin publikoval výsledky svého výzkumu

Úspěšný SOČkař Pavel Kolodin ze znojemského gymnázia publikoval výsledky svého výzkumu v odborném časopise Plant Systematics and Evolution. Pod vedením pana Mgr.Františka Zedka přišel na to, že...

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu   „ Jak na společné vzdělávání II ?"    Datum konání :...

Techdays 2018

Techdays 2018 - veletrh polytechnického vzdělávání

Uznávání aktivity středoškoláků ze strany vysokých škol

Rozvoj nadání žáků, zejména jedná-li se o mimořádně nadané jedince, je často řešen akcelerací výuky kdy žák dochází na část učiva do vyšších ročníků školy. To je vcelku jednoduchý nástroj, který...

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu?

Již třikrát jsme vám na stránkách NIDV nabídli rozhovory s předními českými studenty a studentkami, kteří vyhrávají republikové olympiády a jiné soutěže pro mladé vědce,...

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje...

Studentka gymnázia míří mezi vědeckou špičku

Už jako studentka třetího ročníku Gymnázia Terezy Novákové v brněnských Řečkovicích se Kateřina Kudličková dostala do laboratoří Masarykovy univerzity. V rámci středoškolské odborné činnosti se...

Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Shrnutí - Společné vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017 Plné znění...

Talenti: Umíme je podpořit! - příspěvky z konference

Příspěvky z konference, Talenti: Umíme je podpořit! , která se konala v roce 2016 v prostorách Ekonomicko - správní fakulty, MU v Brně. Účastnili se jí odborníci nejen z České republiky, ale i...

Garanti pečující o nadané chtějí více spolupracovat. Setkání na Karlově univerzitě bude skvělým začátkem

Akademická půda Pedagogické fakulty UK v Praze bude 19. září hostit Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadání. K pracovnímu stolu zasednou zástupci...

KORONA: Tři otázky pro garantku Mgr. Irenu Hoškovou

Ve čtvrtek 14. září se v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uskuteční konference pro rozvoj nadání KORONA 2017. V dějišti této události, kde Ing. Viktor Kaplan...

Ocenění Nejlepší student získali čtyři středoškoláci

Opět po roce měli možnost studenti středních škol z celé České republiky poměřit své síly v soutěži Nejlepší student, kterou již sedmým rokem pořádala jičínská firma MICR ORISC....

Seznamte se se stážisty Otevřené vědy AV ČR

Na webu Akademie věd ČR se můžete postupně seznámit se stážisty Otevřené vědy AV ČR Veronika uspěla mezi stovkami zájemců z celé České republiky a od ledna se účastní studentské vědecké...

Sborník z konference Tvořivost jako součást nadání

Sborník obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na konferenci Tvořivost jako součást nadání konané v Praze 19. a 20. října 2015. Pořádal ji NIDV a její podtitul byl Metody, výzkumy,...

Nejlepší zážitek není jen jeden

Rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem programu Talnet Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické ČVUT v oboru Otevřená...

Blog mladých nadaných z Evropy

Blog o situaci s podporou nadání ve svých zemích založila platforma Youth Platform of the European Talent Support Network. Obsahuje jak odborné příspěvky členů platformy z oblastí jejich...

Největší nepřítel nadání

Jaká síla to stojí proti nadaným? Co je zač ten tlak, to závaží, kterým nám společnost brání v rozletu? Čili (slovy mých spolužáků): „Co máš, sakra, za problém?!“

Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

Souhrn prvního ročníku odborné konference, která se konala v září 2016. Program, seznam přednášejících a jejich prezentace naleznete na  http://www.klickrozvoji.cz/index.html
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 79.
Položek na stránku 20
  4