Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Setkání při příležitosti 40. výročí soutěže SOČ

Dne 4. prosince 2018 se od 10 hodin konalo v Konferenčním centru Národního institutu pro další vzdělávání v Praze Setkání při příležitosti 40. výročí soutěže Středoškolská odborná činnost.

 

Úvodem ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová přivítala účastníky a připomněla, že soutěž SOČ je nejstarší soutěží odborných prací středoškoláků v ČR a společně s předmětovými olympiádami patří do skupiny nejvýznamnějších soutěží MŠMT. Na soutěž SOČ navazuje již osm prestižních zahraničních soutěžních a nesoutěžních aktivit v USA, Číně a v Evropě. Helena Plitzová ve svém vystoupení dále poděkovala těm, kteří se soutěži věnují téměř od jejího počátku – paní Mgr. Jitce Macháčkové, bývalé předsedkyni a nyní čestné předsedkyni ústřední komise SOČ, a panu Ing. Janu Botlovi, Ph.D., dlouholetému členovi ústřední komise SOČ, členovi a předsedovi odborné celostátní hodnotící komise v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, který svoje působení v hodnotící komisi jubilejním 40. ročníkem uzavřel.

Čtyřicet let trvání soutěže SOČ zhodnotil předseda Ústřední komise SOČ PaedDr. Milan Škrabal, který se věnoval přínosům a jednotlivým aspektům soutěže z pohledu organizátorů, společnosti i soutěžících studentů. Ve svém příspěvku mj. uvedl: „Nepotřebujeme převratné změny, ale chceme různé kroky precizovat, řadu věcí zkvalitňovat."

Podrobnou evaluaci posledního ročníku přiblížil v číslech doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Pestrý program setkání dále pokračoval příspěvky Ing. Vlasty Púchovské, předsedkyně ÚK SOČ na Slovensku, účastníků soutěže SOČ z ČR a ze SR, člena spolku Alumni Bc. Jana Hrabovského a zástupců spolupracujících organizací - vysokých škol, Akademie věd ČR, SNPTM ČR, Českého svazu vědeckotechnických společností atd. V publiku dále zasedli četní porotci soutěže, krajští organizátoři, mnozí učitelé.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV