Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Kontakty SP

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte  tuto adresu.

Národní institut pro další vzdělávání
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 30 Praha 1

tel.: +420 603 860 963; 222 122 214;

E – mail: sevcova@nidv.cz;

Krajští koordinátoři

Seznam krajských koordinátorů Soutěžě v programování; zájemci o tuto soutěž se mohou přihlásit u příslušného krajského koordinátora.

Adresář krajských organizátorů:

 

Kraj

Organizátor krajského kola

Telefon, e-mail, web

PRAHA
STŘEDOČESKÝ

Mgr. Radana Srncová
Richard Mucha
DDM Praha 2
Slezská 920/21
120 00 Praha 2

tel.: 224 920 805;
radana.srncova@ddm-ph2.cz
www.ddm-ph2.cz
;
richard.mucha@ddm-ph2.cz;
+420 725 787 552

ÚSTECKÝ


Mgr. Kamil Balín
SPŠ Ústí nad Labem
Resslova 5
400 11 Ústí nad Labem

tel.: 478 572 269; +420 604 129 289
kamilbalin@spsul.cz

LIBERECKÝ

Bc. Natalie Kresslová
Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, 460 01 Liberec

tel.: 485 102 433; +420 602 469 162
natalie.kresslova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

PLZEŇSKÝ

Bc. Iveta Šlajerová

Mgr. et Mgr. Milan Severa

Středisko volného času RADOVÁNEK, Stanice mladých techniků, sady Pětatřicátníků 3, 301 00 Plzeň

Hlavní kontakt: Pallova 52/19, 301 00 Plzeň

tel.: 778 437 871
slajerova@radovanek.cz

tel.: 777 495 744
severa@radovanek.cz
www.radovanek.cz

 KARLOVARSKÝ

Petr Brož
Gymnázium Cheb
Nerudova 7, 350 40 Cheb

tel.: +420 739 322 319; +420 739 322 466
broz@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

JIHOČESKÝ

Ing. Cyril Macho
M-Tes;
U Výstaviště 1429
370 05 České Budějovice

tel.: 385 310 201; +420 777 331 614
macho@m-tes.cz
www.m-tes.cz

VYSOČINA

Kamil Svoboda
Dům dětí a mládeže Třebíč
příspěvková organizace
T. Bati 1084, 674 01 Třebíč

tel.: +420 605 437 805
svoboda@ddmtrebic.cz
www.ddmtrebic.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Mgr. Vladislav Zubr
Dům dětí a mládeže
Rautenkrancova 1241,
500 03 Hradec Králové

tel.: 495 514 531 /l.111; +420 777 758 433
V.Zubr@barak.cz

PARDUBICKÝ

Soňa Petridesová
DDM ALFA Pardubice – odloučené pracoviště:DELTA, Gorkého 2658,
530 02 Pardubice

RNDr. Jana Reslová - odborný garant

 

tel.: 466 301 011; +420 605 268 303
sona.petridesova@ddmalfa.cz
reslova@spse.cz

JIHOMORAVSKÝ

Mgr. Antonovičová Zdeňka
SVČ Lužánky, Lidická 50
658 12  Brno

tel.: 549 524 124; +420 723 368 276
zdenka@luzanky.cz
www.luzanky.cz

ZLÍNSKÝ

RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium J. A. Komenského
Komenského 169, 688 31 Uherský Brod

tel.: 572 633 085; +420 605 275 803
viktoryn@gjak.cz
www.gjak.cz

OLOMOUCKÝ

Ing. Josef Kolář
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

tel.: 585 208 120;
reditel@spseol.cz
www.spseol.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ

Mgr. Kateřina Hořejší
Dům dětí a mládeže
M. Majerové 1722/23,
708 00 Ostrava-Poruba

tel.:+ 420 725 037 081;
reditel@ddmporuba.cz
www.ddmporuba.cz

 


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV