Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Encyklopedie o češtině se 1600 hesly je volně na internetu

Jedno z nejrozsáhlejších děl o češtině, na kterém pět let pracovaly dvě stovky lingvistů, je přístupné zdarma na internetu. Nový encyklopedický slovník češtiny tvoří bezmála 1600 hesel, která vysvětlují lingvistické pojmy od fonetiky a lexikologie přes dialektologii a etymologii až po moderní mezioborové disciplíny, jako je počítačová lingvistika nebo sociolingvistika.

Kolektivní dílo českých i zahraničních jazykovědců vzniklo v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a je dostupné na adrese www.czechency.org, oznámila dnes ČTK Martina Fojtů z tiskového odboru univerzity. Rozsáhlý slovník nenabízí jenom texty, obrázky a grafy, ale také audionahrávky českých nářečí nebo videa vysvětlující znakovanou češtinu.

Elektronická verze slovníku, vytvořená týmem vedeným Alešem Horákem z Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, umožňuje uživatelům snadno přecházet mezi jednotlivými hesly, vyhledávat neznámé termíny nebo si přehledně zobrazovat všechna hesla patřící do jednotlivých disciplín.

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR však není určený jenom jazykovědcům. "Slovník má sloužit především lingvistům a vysokoškolákům, ale také středoškolským učitelům i dalším odborníkům, kteří s lingvistikou přicházejí do kontaktu - například informatikům, novinářům nebo právníkům. I proto má většina hesel dvě části: základní a rozšiřující," vysvětlil vedoucí encyklopedického projektu Petr Karlík z filozofické fakulty.

Vědecká práce na slovníku a příprava elektronické verze skončila v roce 2015, další etapou pak byla příprava tištěné publikace, která vyšla letos v Nakladatelství Lidové noviny.

Z dřívějška už má veřejnost díky činnosti Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR k dispozici Internetovou jazykovou příručku, která je po softwarové stránce také dílem Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Příručka obsahuje vedle rozsáhlého výkladu pravidel českého pravopisu také přes 100.000 slovníkových hesel a je propojená se Slovníkem spisovné češtiny a Slovníkem spisovného jazyka českého.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV