Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Cesta talentu

Nadační fond adresně  pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Každý, kdo splňuje podmínky,...

Darujsprávně.cz - krátkodobé sbírky podporující vzdělávání a výzkum

Registrovat se mohou neziskové organizace, které mají povolenou veřejnou sbírku a za sebou více než 1 rok existence. Podporovat je možné mj. neziskovku činnou v oblasti vzdělávání a...

Grant Husovy nadace

pro Ph.D. studenty či absolventy do 40 let

Krajská ocenění pro nadané studenty

Nominace na ceny Kraje Vysočina podává škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém...

Město Hradec Králové podporuje nadané studenty

Pětatřicet středoškolských studentů trvale bydlících v Hradci Králové letos podpoří město rekordní částkou 289 tisíc korun. Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských...

Mladí vědci se mohou hlásit na vědecké ceny velvyslanectví Francie v ČR

Akademie věd ČR hledá kandidáty do 33 let pro letošní vědecké ceny v různých oblastech výzkumu, které vyhlašuje velvyslanectví Francie v ČR. Uzávěrky jsou v březnu. Na každou...

Mladí vědci se mohou hlásit na vědecké ceny velvyslanectví Francie v ČR

Akademie věd ČR hledá kandidáty do 33 let pro letošní vědecké ceny v různých oblastech výzkumu, které vyhlašuje velvyslanectví Francie v ČR. Uzávěrky jsou v březnu. Na každou...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje Stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají...

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích. Stipendium je vhodné pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského...

Oceníme nejlepší středoškoláky a jejich školy

Letošní ročník soutěže „Nejlepší student" zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011. Tři nejlepší studenti pravidelně získají odměnu...

Postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd v Izraeli

Akademie věd ČR a Weizmannův institut věd v Izraeli společně vyhlašují výzvu na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově insitutu věd. Výzva je otevřena do...

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation

  Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia uděluje...

Program SmartUp

Program podporuje realizaci zajímavých, originálních a kreativních veřejně prospěšných nápadů.  Pro všechny ve věku 15 – 26 let (včetně). Rozhodující je datum ukončení přijímání...

Qiido, nadační fond

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence rozumově nadaných dětí. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou 5-bodovou jedinečností umožňuje...

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěží

Ve středu 20. září proběhlo na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje slavnostní setkání nejúspěšnějších účastníků krajských kol předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého...

Soutěž Nejlepší student odmění tři studenty a nejlepší střední ško

Právě začíná soutěž „Nejlepší student", ve které tři studenti získají odměnu 5.000 Kč a nejlepší finalista vybojuje 10.000 Kč pro svou školu. Již potřetí odměníme navíc také „Nejlepšího...

Stipendijní program Nadace Agrofert

Stipendijní program Nadace AGROFERT nabízí talentovaným a cílevědomým vysokoškolákům  podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia  udělujeme mladým lidem,...

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 47.
Položek na stránku 20
  3