Právní rámec soutěží

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
V přiloženém dokumentu najdete pravidla pro vyhlašování, organizaci a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných MŠMT.

 

Aktuální organizační řády soutěží  

Organizační řád soutěže Turnaj mladých fyziků
Odkaz na stránky soutěže www.jcmf.cz/tmf

Organizační řád SOČ
Odkaz na stránky soutěže www.soc.cz

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

Organizační řád Soutěže v programování
Odkaz na stránky soutěže zde  archiv je na  http://sp.stv.cz/

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Matematické olympiády
Odkaz na stránky soutěže  www.math.muni.cz/mo

Organizační řád Chemické olympiády
Odkaz na stránky soutěže  www.chemicka-olympiada.cz

Organizační řád Fyzikální olympiády
Odkaz na stránky soutěže  http://fyzikalniolympiada.cz

Organizační řád Biologické olympiády
Odkaz na stránky soutěže www.biologickaolympiada.cz

Organizační řád Astronomické olympiády
Odkaz na stránky soutěže http://olympiada.astro.cz

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Zeměpisné olympiády
Odkaz na stránky soutěže http://zemepisnaolympiada.cz

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Daniel

Organizační řád Pythagoriáda

Oragnizační řád soutěže Česká liga robotiky

Oragnizační řád Práce s grafickými programy ve stavebnictví

Organizační řád Soutěží a přehlídek žáků ZUŠ

Organizační řády nepředmetových soutěží, platné od roku 2016

 

Organizační řád  SAPERE, 7.ročník

Organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ

Organizační řád Mistrovství republiky v grafických předmětech

Organizační řád soutěže Finanční gramotnost

Organizační řád Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a učilišť

Organizační řád Wolkerův Prostějov

Organizační řád Scénický tanec

Organizační řád Opava cantat

Organizační řád Mladá scéna

Organizační řád Dětská scéna - recitace

Organizační řád Celostátní přehlídka dětského divadla

Organizační řád Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých souborů