Články převzaté

Newsletter konference KORONA

Konference o rozvoji nadání (KORONA) se konala 14. září 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pořádali ji kromě zmíněné fakulty také Jihomoravský kraj, Centrum rozvoje...

Zažít gympl jinak: V Česku od září funguje první veřejná alternativní třída. Bez předmětů i zvonění

Třída, ve které nezvoní, neexistují předměty a často se učí v terénu. Na soukromých školách je to možná už běžné, ale ještě nikdy se podobná třída neotevřela na veřejném gymnáziu bez školného....

Nadaní badatelé s výzkumem začínají už na škole

Letošní držitelka ceny Evropské unie pro mladé vědce Karina Movsesjan není mezi vrstevníky jediná, koho výzkum vtáhl už na střední škole. Branou do vědeckého světa se pro mladé talenty často...

Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Shrnutí - Společné vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017 Plné znění...

Profesní volba nadaných adolescentů (diplomová práce), Hana Hanzlíková, 2015

Kvalitativní studie se zabývá procesem rozhodování nadaných gymnazistů o volbě vysoké školy jako prvního a důležitého kroku kariérního vývoje. Pro nadané studenty může být kariérní volba díky...

Vzdělávací strategie, cíle a hodnoty rodičů nadaných dětí (diplomová práce), Denisa Fialová, 2014

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na rodiče diagnostikovaných nadaných dětí z 1. stupně ZŠ. Byly zkoumány vzdělávací strategie, cíle a hodnoty rodičů diagnostikovaných nadaných dětí pomocí Škály...

Riziko chybné identifikace ADHD v souvislosti s nadáním z pohledu učitelů (diplomová práce), Petra Šimková, 2013

Práce se zabývá tématem chybné identifikace nadaných dětí. Konkrétně se zaměřuje na riziko záměny nadání a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) populací současných i budoucích učitelů a...

Nadané děti potřebují prostor

Blog ministryně školství, Kateřiny Valachové k problematice nadání 20.10.2016  http://katerinavalachova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=560426

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků - tematická zpráva ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním,...

Mýtus: Nadaní tvoří zcela homogenní skupinu a nadání se vlivem časi ani zkušenosti nemění

Neexistuje rozmanitější skupina mladých lidí, než právě ona různorodá skupina označovaná jako nadané děti a adolescenti. Nejenže pocházejí z různého společenského prostředí, z odlišných...

Obtíže v identifikování rozumově nadaných žáků a studentů

Všechny nadané děti se nechovají při běžné školní práci tak,  jak odpovídá jejich typickým charakteristikám . To může mít řadu příčin. Může to být způsobeno např. jejich osobnostním...

Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Plný text vyhlášky včetně příloh ke stažení K tématu Společného vzdělávání lze pokládat dotazy prostřednictvím formuláře na stránkách MŠMT

Multidimenzionální modely talentu a nadání

V současné odborné literatuře se již téměř nesetkáváme s jednotlivými definicemi nadání a talentu, ale spíše býváme seznámeni s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou...

Proč má smysl učit přírodní vědy

Zajímavý článek prof. Cejnara publikoval na svých stránkách týdeník Respekt. Článek si v celém znění můžete přečíst zde: http://www.respekt.cz/externi-hlasy/proc-ma-smysl-ucit-prirodni-vedy...

Čtyřletý Sherwyn: Dětský génius s IQ jako Einstein

O malém Sherwynovi se jeho maminka myslela, že je to obyčejný chytrý kluk. Až když na dvouleté prohlídce vyjmenoval všechny země z mapy zavěšené před ordinací, vysvětlil jí šokovaný dětský...

Dvouletý génius Adam: Už teď je chytřejší než Cameron!

Geniální prckové jsou čím dál mladší. Začalo to před pár lety krásnou malou Angličankou Elise Tan-Roberts (6) a nyní je tu další ďábelsky chytré batole, Adam Kirby. Členem britské...

Cesty k vrcholu: faktory rozvoje výjimečného výkonu (disertační práce)

Cesty k vrcholu: faktory rozvoje výjimečného výkonu , Jiří Mudrák , 2010 Disertační práce se zabývá vývojem lidí, jež dosáhli ve svých oborech výjimečné úrovně, a podpůrnými respektive...

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči (disertační práce)

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči , Jana Zouharová , 2013 Předmětem disertační práce je studium odlišností a specifik rozumově nadaných dětí v předškolním věku...

Testování schopností vašeho dítěte

Co byste měli vědět a na co sebe i vaše dítě připravit? Několik informací ohledně testování Jednou z oblastí, na kterou je možné se při testování zaměřit, je profil schopností dítěte....
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 199.
Položek na stránku 20
  10