ZŠ Nám. Curieových

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Iveta Bassyová

telefon:  777 777 075

email: iveta.bassyova@zscurie.cz

www.zscurie.cz

adresa: nám. Curieových 2, Praha 1

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci I. stupně

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: všeobecně vzdělávací

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: výuka nadaných žáků I. stupně

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Vzdělávání nadaných žáků I. stupně v segregovaných skupinách v rámci ročníku. Výběr uskutečňován na základě identifikovaného nadání PPP a úspěšného výsledku ve vstupním didaktickém testu.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Realizační tým - vybraní pedagogové ZŠ, proškolení v problematice výchovy a vzdělávání nadaných žáků.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Spolupracujeme úzce s PPP pro Prahu 1,2 a 4, s koordinátorkou PhDr. Pickovou.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Mensa ČR, PF UK Praha, Centrum nadání

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Úspěchy našich žáků v soutěžích různého zaměření.
Velký zájem rodičů o zařazení svých dětí do našeho systému vzdělávání.

Referenční osoby

Zřizovatel MČ Praha 1, PPP pro Prahu 1,2 a 4 - PhDr. Picková, rodiče našich žáků....

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Jsme státní škola, vzdělání mimořádně nadaných žáků poskytujeme bezplatně.