Základní škola Karla Čapka

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Alena Vávrová

telefon:  271722018

email: skola@zskodanska.cz

www.zskodanska.cz

adresa: Kodaňská 16/658, Praha 10

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti školou povinné

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: všeobecné

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

práce s talenty v době vyučování
kroužek Matematických šikulů
kroužek Kritického myšlení

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

nemáme externí spolupracovníky

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

škola samozřejmě spolupracuje s PPP, můžeme se kontaktovat s lidmi z Talentcentra nebo Centra nadání apod.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

dětský klub Kapsa
Talnet
Perun
Mensa
Centrum nadání
Pedagogická fakulta UK

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Pedagogický čin roku za Technoplanetu od Mensy

Referenční osoby

zřizovatel - obecní úřad Praha 10
lidi z Talnetu a Perunu
rodiče našich žáků současných i bývalých
bývalí žáci

Finanční náročnost účasti cílových skupin

činnost je součástí základního vzdělávacího procesu, takže za účast v hodinách PsT se neplatí, kroužky se platí 100 Kč na měsíc