Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vondráček

telefon: 484846334

email: reditel@zspasirskajbc.cz

www.zspasirskajbc.cz

adresa: Pasířská 72, Jablonec nad Nisou

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační

Zaměření oborové: matematika

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: testování Mensou, kroužky pro talentované děti, pravidelná účast  žáků v olympiádách a soutěžích, péče o nadané v rámci výuky

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

květen 2017 - testování Mensou (42 žáků - z toho 9 žáků IQ nad 130 a 13 žáků s IQ 121 - 129), pravidelná úspěšná účast v mnoha logických soutěžích (Mat. Klokan, logická olympiáda, matem. olympiáda, chemická olympiáda, apod.), 1. IVP pro nadané dítě, účast obou pedagogů na seminářích (tematika nadaných dětí), kroužky pro nadané děti (1. st. a 2.st.), škola podporovaná Mensou, apod.


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
Mgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.
Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st.
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy - zastřešení a organizace péče, péče o webové stránky
Mgr. Vladimír  Drábek, učitel 2. st.
Mgr. Tereza Makuševová, učitelka 1.st.
 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

NIDV, PPP
 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Pravidelná účast žáků v krajském kole Logické olympiády, Významná umístění v soutěži Matematický klokan, ...

Referenční osoby

PPP Jablonec nad Nisou (řed.  - p. Ullmanová), NIDV - koordinátorka péče o nadané p. Šeflová.
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

finanční spoluúčast nadaných dětí doposud neřešíme