Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Zlatá medaile z mezinárodní soutěže

V dánské Kodani se ve dnech 7. – 13. května konal 15. ročník mezinárodní přírodovědné soutěže European Union Science Olympiad (EUSO).  Přírodovědná olympiáda zemí EU (EUSO) je multidisciplinární, týmová soutěž, která propojuje znalosti žáků z biologie, fyziky a chemie a je určena pro žáky do 17 let. Každá země může vyslat na soutěž dva týmy. Letošní ročník probíhal za účasti 48 týmů z 24 zemí EU. Česká republika nominovala do soutěže dva týmy, které přivezly zlatou a bronzovou medaili.

 

Tým A pracoval ve složení Richard Veselý a Jiří Janoušek (oba z Gymnázia Budějovická, Praha 4);  a Jindřich Jelínek (z Gymnázia Olomouc- Hejčín, Tomkova); tým získal zlaté medaile.

V týmu B soutěžili Kateřina Bezányiová (z Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu); Michal Straka (z Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4); a Adam Mendl (z Gymnázia P. de Coubertina, Tábor);  tým obdržel bronzové medaile.

Soutěžící byli vybráni  na základě svých výsledků v předmětových olympiádách a NIDV pro ně  připravilo dvě přípravná soustředění ve spolupráci s Přírodovědeckou  fakultou UHK, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou.

Všem soutěžícím k jejich úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. Poděkování patří i mentorům, jmenovitě prof. RNDr. Janu Černému, Ph.D. z  Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Katedry Buněčné biologie, doc. Ing. Petře Bajerové, Ph.D. z Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické, Katedry analytické chemie a Mgr. Lukáši Ledvinovi z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Více informací najdete na http://euso2017.dk