Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Úspěchy českých studentů v mezinárodních geografických soutěžích v roce 2013

Česká reprezentace v mezinárodní konkurenci letošních geografických soutěží obstála. Čtěte více o Zeměpisné olympiádě 2012/2013 a navazujících soutěžích ve světě.

14. a 15. května 2013 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády pro soutěžní kategorie C (12–15 let) a D (16–19 let), odborně zaštítěné Českou geografickou společností. Ze soutěžního klání vítězně vyšli:

v kategorii C:

1. místo Václav Suchan (Gymnázium Nad Alejí, Praha),

2. místo Václav Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha),

3. místo Daniel Vašek (Gymnázium Žďár nad Sázavou);

v kategorii D:

1. místo Bruno Jurášek (Gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Praha),

2. místo Jiří Navrátil (Gymnázium nad Alejí, Praha),

3. místo Jan Kozák (Gymnázium Cheb).

V polovině července se úspěšní řešitelé znovu setkali na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde začala třídenní příprava na mezinárodní geografické soutěže. Program soustředění byl zaměřen zejména na práci v terénu v městské krajině Brna i venkovské krajině Moravského krasu.

Na konci července pak dva české národní týmy Zeměpisné olympiády odletěly na mezinárodní geografické soutěže. Mladší žáci zamířili do ruského Petrohradu na National Geographic World Championship a starší studenti do japonského Kjóta na International Geography Olympiad (iGeo).

V Japonsku bojovaly týmy z 32 zemí světa ve třech okruzích úloh: písemný test, multimediální test a terénní práce. Téma terénního výzkum znělo „Města a voda". Soutěžící nejprve provedli inventarizaci stavu území v městské čtvrti Fušimi a zkonstruovali mapu podle kartografických zásad. Poté obdrželi statistické datové podklady a měli sestavit čtyři rozvojové scénáře podle vybraných aspektů. Česká výprava na mezinárodním poli obstála velmi dobře. Bronzovou medaili získali Jan Kozák (Gymnázium Cheb) a Bruno Jurášek (Gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Praha). Bronzová medaile těsně unikla Matěji Vaňkovi (Gymnázium Frýdek-Místek) a špatně si nevedl ani Dominik Mazel (Gymnázium a ZUŠ Šlapanice).

V Rusku byly úspěchy všech soutěžních týmů vyrovnané a pořadí bylo nesnadné stanovit. Česká výprava ve složení Václav Suchan (Gymnázium Nad Alejí, Praha), Václav Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha) a Daniel Vašek (Gymnázium Žďár nad Sázavou) sice nakonec skončila na 15. místě, nutno ovšem dodat, že získala 104 bodů ze 140 možných. Nejobsáhlejší byla opět terénní práce. Týmy obdržely fotoaparát, mapu s vyznačenou oblastí pohybu a třemi památkami. Měly pořídit fotografie třech zadaných památek a sedmi dalších atributů kulturní krajiny ve vymezeném území historické části Petrohradu, o kterých jsou přesvědčeni, že co nejpřesněji vystihují charakter města.

 

Více o se o 15. ročníku Zeměpisné olympiády 2012/2013, včetně fotodokumentace, dočtete na http://www.zemepisnaolympiada.cz/.

 

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. – organizační garantka Zeměpisné olympiády, PřF UK v Praze

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – vedoucí české reprezentace do Japonska, PedF MU

RNDr. Martina Hupková – zástupce vedoucího české reprezentace do Japonska, PřF UK v Praze

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – vedoucí české reprezentace do Ruska, PedF MU