Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Úspěch studentů na mezinárodní soutěži EUCYS 2015

 Úspěch studentek na mezinárodní soutěži EUCYS 2015

 Ve dnech 17. – 22. září se v Miláně uskutečnil 27. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 104 projektů, 169 soutěžících z 39 zemí. Kromě států EU se soutěže zúčastnili jako hosté soutěžící z Kanady, Číny, Nového Zélandu, Jižní Koree a USA.

Letošní ročník byl specifický tím, že Milán hostí celosvětovou výstavu EXPO 2015, které se účastní 140 zemí a očekává se účast až 20 mil. návštěvníků. V rámci celosvětové výstavy EXPO 2015 bylo pořadateli soutěže EUCYS vyhlášeno zvláštní téma „Feeding the Planet, Energy for Life". Každá z přihlášených zemí měla možnost poslat do soutěže o jeden projekt navíc a soutěžit tak v této kategorii.

                Českou republiku zastupovaly úspěšné laureátky 36. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti, která se konala v červnu 2014 v Plzni.

Projekt Michaely Kajšové „Analýza vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování", který zpracovala jako studentka Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť, získal dvě  zvláštní ceny. Cenu Evropské chemické společnosti a cenu společnosti Eiroforum, konkrétně cenu European Molecular Biology Laboratory, spojenou s měsíční stáží na Univerzitě v Heidelbergu. Ve své práci se zabývá problematikou určení cholesterolu, který ovlivňuje lipidovou dvojvrstvu. Tato vrstva je základním stavebním kamenem biomembrán. V práci porovnává chování jednotlivých membrán s cholesterolem podle toho, kolik cholesterolu se v nich vyskytuje.  Výsledky práce je možné využít pro další analýzu chování buněčných membrán.

Práce studentky Thi Thu  Giang  Tran, z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, „Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potencionální protinádorová léčiva" byl oceněn zvláštní cenou udělenou pořadateli soutěže. Práce se zabývá protinádorovými účinky organokovových sloučenin-derivátů titanocenu a ferrocenu, přináší nové poznatky o těchto látkách a o jejich mechanismech působení na lidský organismus. Získané poznatky mohou být využity pro syntézu nové generace organokovových sloučenin s potenciálním protinádorovým účinkem, které by mohly nahradit léčbu cisplatinou.

Třetí projekt byla práce Markéty Pitrové, z Gymnázia Brno – Řečkovice „Falšování potravin", která se účastnila soutěže v rámci zvláštní kategorie EXPO 2015 „Feeding the Planet, Energy for Life". V práci jsou shrnuty nejčastější způsoby používané při falšování potravin. Praktická část se zabývá kvalitou masných výrobků běžně dostupných v ČR a testováním kvality medu.

Více informací o soutěži a o vlastním průběhu soutěže naleznete zde