Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Úspěch českých studentů v Číně

Úspěch českých studentů v Číně

Tisková zpráva, 5.4.2016, Praha

Se dvěma zlatými, dvěma stříbrnými medailemi a jednou zvláštní cenou se vrátili všichni 4 studenti  středních škol z finále prestižní středoškolské odborné soutěže „The Beijing Youth Science Creation Competition", která se konala v Pekingu ve dnech 24.3. - 29.3.2016.

Navázali tak na úspěch českých studentů, kteří v minulých dvou letech excelovali mezi soutěžícími a získali celkem čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile a tím pádem i pozvání pro další rok. Před týdnem studenti obstáli v obrovské konkurenci a vrátili se s vynikajícím úspěchem. Odborná komise hodnotila společně čínské i mezinárodní odborné práce, a tak měla nelehký úkol – vybrat mezi 450 projekty, z čehož 34 bylo ze zahraničí (z České republiky, Dánska, Itálie, Ukrajiny, Izraele, Ruska, USA, Austrálie, Koreje, Malajsie, Macaa, Taiwanu a Jihoafrické republiky). Pro tento ročník byly vyhlášeny soutěžní obory zoologie, matematika, výpočetní technika a informatika a lékařské a zdravotní vědy.

„Opravdu neskutečné, co všechno jsme za ten týden zažili, bude mi to velice chybět. Už když teď někomu ukazuji fotky, tak bych se tam okamžitě vrátil. Velice si vážím, že jsem mohl reprezentovat Česko, potažmo Český svaz vědeckotechnických společností. Všechny ty zážitky a kamarádi. Diplom a medaile jsou skvělé, ale více si určitě cením přátelství, a to nejen těch mezinárodních", popisuje po návratu z Číny své dojmy jeden ze studentů, Marek Feith.

Ocenění studenti z ČR:

Zlatá medaile

Kateřina Valentová, Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl

Název práce: Optimalizace metod k charakterizaci polymerních filmů a následná příprava a charakterizace některých jejich vlastností.

Marek Feith, SPŠ chemická, Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice

Název práce: Analýza vybraných markerů u primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku.

Stříbrná medaile

Karolina Bodláková, Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Název práce: Biochemická charakterizace amyláz ze střeva švába Periplaneta americana a hormonální řízení jejich aktivity.

Petr Vaněk, Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8

Název práce: Feasibility  studie fluoritových lantanoidů jako zdroje luminoforů.

Navíc Kateřina Valentová za svoji práci dostala zvláštní cenu jedné z pekingských univerzit,  University of Science and Technology, specializující se na nové materiály a technologie.

Na závěrečném ceremoniálu studentům předávali ceny významné osobnosti vědy, zástupce primátora Pekingu, představitelé Čínské akademie věd a Univerzity Čínské akademie věd, kde se soutěž tento rok konala, reprezentanti Pekingské asociace pro vědu a techniku a pořádajících organizací i dalších institucí. Naše studenty podpořili zástupci velvyslanectví České republiky v Pekingu a Českého informačního centra v Pekingu (2. tajemník Mgr. Martin Hošek, Ph.D. a ředitelka Mgr. Noemi Benešová - Guerrero, MBA). Oba ocenili možnost českých studentů účastnit se této soutěže.

 

Atmosféra soutěže byla vynikající. Studenti měli dost příležitostí navázat přátelství, porovnat úroveň svých prací, řešenou problematiku ostatních projektů a nahlédnout do odlišné kultury vzdálené země, k čemuž pomohly i návštěvy atraktivních míst v Pekingu jako je Letní palác císařů či Velká čínská zeď v blízkém okolí. Studenti čínských vysokých škol zabezpečovali plynulý chod každého dne a starali se o spokojenost delegací ze zahraničí.

 

Česká republika byla zastoupena ve finále potřetí v této 36-leté historii prestižní čínské soutěže „The Beijing Youth Science Creation Competition".  Český svaz vědeckotechnických společností využil své dlouholeté spolupráce s Čínskou asociací pro vědu a techniku  a možnosti vyslat talentované středoškoláky na tuto akci.  Na financování akce přispělo i Talentcentrum NIDV, které organizuje Středoškolskou odbornou činnost.

Výběr studentů by nebyl možný bez spolupráce Českého svazu vědeckotechnických společností s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. a s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovanou Národním institutem pro další vzdělávání.

 

 

Motto ČSVTS: Věda a technika pro život

Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Kontakt pro média:  Ing. Zora Vidovencová, ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 www.csvts.cz, tel: 221 082 247, vidovencova@csvts.cz