Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Úspěch českých studentů na EUSO

 Letošní 13. ročník Přírodovědné olympiády zemí EU hostil rakouský  Klagenfurt. Vlastní soutěž probíhala na Vysoké škole pedagogické v Klagenfurtu. Česká republika nominovala do soutěže  dva týmy. Celkem se soutěže zúčastnilo 50 týmů. Naši studenti se umístili na vynikajícím 11. a 12. místě a přivezli  stříbrné medaile. Tým B  pracoval  ve složení: Jolana Škachová (z Gymnázia Rumburk); Iva Švecová (z Gymnázia J. Masaryka, Jihlava) a Josef Kvapilík (z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž) a získal stříbrné medaile za 11. místo. V týmu A soutěžili: Ludvík Kašpar (z Gymnázia Žitavská, Česká Lípa); Jakub Gregora (z Gymnázia Lanškroun); Danil Koževnikov (z Gymnázia Jana Keplera,  Praha 6);  a získali stříbrné medaile za  12. místo.

Všem soutěžícím k jejich úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. Poděkování patří i mentorům, jmenovitě doc. Ing. Petře Bajerové z Univerzity Pardubice, Mgr. Vandě Janštové z   Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity a RNDr. Janu Křížovi, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

Více informací na www.euso.at; Foto