Úspěchy na mezinárodních soutěžích

Čeští středoškoláci uspěli na evropské soutěži vědeckých prací

Jedna hlavní cena a dvě zvláštní ceny z prestižní vědecké středoškolské soutěže Evropské unie pro mladé vědce (EUCYS) v Bruselu putují do České republiky! V prostorách bruselského výstaviště Tour & Taxis se ve dnech 15. až 20. září 2016 konal 28. ročník mezinárodní soutěže vědeckých prací středoškoláků European Union Contest for Young Scientist (EUCYS) .

Letos se do Bruselu sjelo 150 žáků z 38 zemí světa. Kromě mladých vědců z evropských států se soutěže zúčastnili středoškoláci z Egypta, Jižní Koreje, Číny, USA a Kanady. Českou republiku reprezentovali úspěšní laureáti loňského 37. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti.

Tomáš Heger, žák Slovanského gymnázia v Olomouci, obhajoval projekt „Vzájemné porovnání GC-MS rozborů silic tří odrůd levandule (Lavandula angustifolia Mill.) a jejich antiproliferačních účinků". Cílem jeho práce bylo porovnat vzájemné působení silic získaných ze tří odrůd (bílákrajová beta) levandule úzkolisté z hlediska jejich chemického složení a protinádorových účinků. Každá ze tří odrůd levandule byla zastoupena jedním směsným vzorkem a byla opakovaně testována na cytotoxicitu na následujících buněčných liniích: HeLa (buňky nádoru děložního hrdla), CCRF-CEM (buňky akutní lymfoblastické leukemie) a MCF7 (buňky prsního adenokarcinomu). Tomáš získal třetí hlavní cenu a zvláštní cenu „Stockholm International Youth Science Seminar 2016" spojenou s účastí na předávání Nobelových cen.

Práce Elišky Bršlicové z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích „Výzkum subvulkanických žil v okolí Benešova nad Černou" získala zvláštní cenu EIROFora – European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) – spojenou s týdenním pobytem v Grenoblu. Její práce mapuje geologický vývoj v jižních Čechách, konkrétně v okolí Benešova nad Černou, a je významným zdrojem informací pro geologický výzkum této lokality, v níž se  vyskytují tenké subvulkanické žíly obsidiánů a žulových porfyrů.

„Chalkogenidová skla a vrstvy Ga5Sb10Ge20S65:0,1Ho 0,1Er s intenzivní luminiscencí v IČ oblasti" je název soutěžního projektu Jiřího Etrycha a Petry Kmoníčkové z Gymnázia Pardubice, Dašická. Práce se zabývá přípravou chalkogenidového skla a tenkých vrstev o definovaném složení a jejich charakterizací s důrazem na luminiscenční vlastnosti v infračervené oblasti. Výsledky oceněného projektu jsou využitelné v optoelektronice.

Soutěže vědeckých prací EUCYS se Česká republika účastní od roku 2000 a v silné mezinárodní konkurenci získávají naši středoškoláci téměř pravidelně některou z hlavních či zvláštních cen, které udělují významné vědecké instituce. Soutěž Středoškolská odborná činnost, jejíž nejúspěšnější účastníci jsou vysíláni na mezinárodní soutěž EUCYS, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání.

  Tomas Heger Treti hlavni cena        Tomas Heger zvlastni cena Stockholm Science