Systém podpory nadání

Cílem Systému podpory nadání je směřování ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku, přičemž tato podpora je dlouhodobá a systematická, zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 (ke stažení zde: Koncepce podpory rozvoje nadani 2014-2020.pdf ).

Tento systém by měl zajišťovat:

a) kontinuální systematickou podporu identifikace, rozvoje a uplatnění nadání (zejména tvořivosti) v kontextu harmonického vývoje celé osobnosti napříč všemi vzdělávacími stupni, v oblasti školních i volnočasových aktivit a v praxi (informace o vhodných aktivitách a subjektech, které tyto funkce poskytují, viz www.talentovani.cz;

b) aktivní vyhledávání a vytváření příležitostí k identifikaci, rozvoji a uplatnění nadání;

c) systematickou podporu rozvoje odborných kompetencí a vzájemné spolupráce všech aktérů podílejících se na rozvoji nadání a péči o nadané;

d) poskytování zpětné vazby o (potřebných) změnách systému, které by měly být reflektovány v právních předpisech vztahujících se k oblasti podpory rozvoje nadání a péče o nadané;

e) mezinárodní spolupráci, realizaci výzkumů a zveřejňování relevantních informací z oblasti nadání a péče o nadané;

f) průběžné monitorování a evaluaci systému, zejména aktivit pro nadané a jejich přínosů pro rozvoj nadaných i rozvoj nadání dětí, žáků a studentů obecně.

Systém tvoří:

  • Talentcentrum NIDV s funkcí koordinační a zároveň realizující centrální aktivity pro nadané i pedagogy.
  • Krajská pracoviště zajišťující koordinaci krajských sítí podpory nadání a krajských koordinačních skupin. 
  • Síť podpory nadání je celostátní sdružení subjektů vytvářejících příznivé prostředí pro rozvoj nadání.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání a program Talnet

Spolupráci v mezinárodním měřítku zajišťuje účast Talentcentra NIDV v Síti evropských talentcenter.

V této části webu publikujeme odkazy k aktivitám, školám či organizacím, které nějakým způsobem podporují nadání.

Zvláštní postavení pak mají Střediska podpory nadání v několika hlavních oborech a dále Talentcentra. Oba typy pracovišť vytváří Síť podpory nadání.

Máte-li pocit, že zde chybí odkaz na některou z aktivit nebo organizací, napište nám, prosíme, na tutr@nidv.cz . Děkujeme.

Jít na:

Stipendia a ocenění

Školy pro nadané

Organizace

Projekty pro nadané