Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina postgraduální studium .

Stipendium Husovy nadace

v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena pro vynikající studenty v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního...

Fulbrightova nadace - stipendijní programy

Poskytuje českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého...

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae

V VČR začala tato nadace působit od r. 2000. Nadace vedle vědců oceňuje i úspěchy studentů, kteří úspěšně zvládají mezinárodní olympiády ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. O...

Nadace Sophia

Nadace podporuje studijní pobyty v ČR i zahraničí. Žádat mohou školy i studenti, postgraduální studenti a vědci.