Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina vysoká škola .

Grant Husovy nadace

pro Ph.D. studenty či absolventy do 40 let

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje Stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají...

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích. Stipendium je vhodné pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského...

Program SmartUp

Program podporuje realizaci zajímavých, originálních a kreativních veřejně prospěšných nápadů.  Pro všechny ve věku 15 – 26 let (včetně). Rozhodující je datum ukončení přijímání...

Stipendijní program Nadace Agrofert

Stipendijní program Nadace AGROFERT nabízí talentovaným a cílevědomým vysokoškolákům  podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia  udělujeme mladým lidem,...

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2016 v oboru počítačových věd

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků uděluje od roku 1994 každoročně Cenu Prof. Babušky v oboru počítačových věd , tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová...

Získejte uznání. Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců...

Akademická informační agentura - přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Akademická informační agentura - shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí -...

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena pro vynikající studenty v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce

Fulbrightova nadace - stipendijní programy

Poskytuje českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého...

Nadace Sophia

Nadace podporuje studijní pobyty v ČR i zahraničí. Žádat mohou školy i studenti, postgraduální studenti a vědci.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Poskytuje českým studentům stipendia pro studium na prestižních světových univerzitách.

Norské fondy a fondy EHP - Program na spolupráci škol a stipendia

V polovině roku 2012 došlo k zahájení druhé fáze programu Norských fondů a fondů EHP. Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol. Do této oblasti spadá Program na...

Open Society Fund

OSF poskytuje stipendia zejména pro studium na zahraničních středních a vysokých školách. Výběrová řízení pro stipendia na střední a vysoké školy vyhlašuje jednou ročně, většinou v podzimních...

Stipendia pro začínající vědecké pracovníky

Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky k výzkumné činnosti na jedné z partnerských univerzit v Austrálii. Stipendium může dosáhnout výše až 20 000...