Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina střední škola .

Cesta talentu

Nadační fond adresně  pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Každý, kdo splňuje podmínky,...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje Stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají...

Oceníme nejlepší středoškoláky a jejich školy

Letošní ročník soutěže „Nejlepší student" zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011. Tři nejlepší studenti pravidelně získají odměnu...

Program SmartUp

Program podporuje realizaci zajímavých, originálních a kreativních veřejně prospěšných nápadů.  Pro všechny ve věku 15 – 26 let (včetně). Rozhodující je datum ukončení přijímání...

Soutěž Nejlepší student odmění tři studenty a nejlepší střední ško

Právě začíná soutěž „Nejlepší student", ve které tři studenti získají odměnu 5.000 Kč a nejlepší finalista vybojuje 10.000 Kč pro svou školu. Již potřetí odměníme navíc také „Nejlepšího...

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae

V VČR začala tato nadace působit od r. 2000. Nadace vedle vědců oceňuje i úspěchy studentů, kteří úspěšně zvládají mezinárodní olympiády ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. O...

Nadace Sophia

Nadace podporuje studijní pobyty v ČR i zahraničí. Žádat mohou školy i studenti, postgraduální studenti a vědci.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Cílem fondu je vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí....

Open Society Fund

OSF poskytuje stipendia zejména pro studium na zahraničních středních a vysokých školách. Výběrová řízení pro stipendia na střední a vysoké školy vyhlašuje jednou ročně, většinou v podzimních...

Podpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji

JCMM podporuje sebevzdělávání talentovaných žáků až po dobu sedmi let (od I.ročníku SŠ do III.ročníku VŠ). Podpora je určena žákům středních škol se sídlem v JMK (v případě žáků víceletých gymnázií...

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní, resp. zájmové...