Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina druhý stupeň .

Cesta talentu

Nadační fond adresně  pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Každý, kdo splňuje podmínky,...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje Stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají...

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae

V VČR začala tato nadace působit od r. 2000. Nadace vedle vědců oceňuje i úspěchy studentů, kteří úspěšně zvládají mezinárodní olympiády ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. O...

Nadace Depositum Bonum

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační...

Stipendium na školné v Park Lane International School v Praze

Stipendijní program 2014 je určen pro nadané studenty, kteří se ve školním roce 2014 – 2015 zařadí do ročníku Year 7, jenž dle českého systému odpovídá 6. třídě. Jedná se o děti, které v období od...

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní, resp. zájmové...