Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina veřejnost .

Darujsprávně.cz - krátkodobé sbírky podporující vzdělávání a výzkum

Registrovat se mohou neziskové organizace, které mají povolenou veřejnou sbírku a za sebou více než 1 rok existence. Podporovat je možné mj. neziskovku činnou v oblasti vzdělávání a...

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěží

Ve středu 20. září proběhlo na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje slavnostní setkání nejúspěšnějších účastníků krajských kol předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého...