Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Obsah s Cílová skupina učitelé .

Darujsprávně.cz - krátkodobé sbírky podporující vzdělávání a výzkum

Registrovat se mohou neziskové organizace, které mají povolenou veřejnou sbírku a za sebou více než 1 rok existence. Podporovat je možné mj. neziskovku činnou v oblasti vzdělávání a...

Oceníme nejlepší středoškoláky a jejich školy

Letošní ročník soutěže „Nejlepší student" zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011. Tři nejlepší studenti pravidelně získají odměnu...

Soutěž Nejlepší student odmění tři studenty a nejlepší střední ško

Právě začíná soutěž „Nejlepší student", ve které tři studenti získají odměnu 5.000 Kč a nejlepší finalista vybojuje 10.000 Kč pro svou školu. Již potřetí odměníme navíc také „Nejlepšího...

Akademická informační agentura - přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Akademická informační agentura - shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí -...

Fulbrightova nadace - stipendijní programy

Poskytuje českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého...

Nadace Depositum Bonum

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační...

Nadace Sophia

Nadace podporuje studijní pobyty v ČR i zahraničí. Žádat mohou školy i studenti, postgraduální studenti a vědci.

Stipendia pro začínající vědecké pracovníky

Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky k výzkumné činnosti na jedné z partnerských univerzit v Austrálii. Stipendium může dosáhnout výše až 20 000...