Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Norské fondy a fondy EHP - Program na spolupráci škol a stipendia

V polovině roku 2012 došlo k zahájení druhé fáze programu Norských fondů a fondů EHP. Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol. Do této oblasti spadá Program na...

Open Society Fund

OSF poskytuje stipendia zejména pro studium na zahraničních středních a vysokých školách. Výběrová řízení pro stipendia na střední a vysoké školy vyhlašuje jednou ročně, většinou v podzimních...

Podpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji

JCMM podporuje sebevzdělávání talentovaných žáků až po dobu sedmi let (od I.ročníku SŠ do III.ročníku VŠ). Podpora je určena žákům středních škol se sídlem v JMK (v případě žáků víceletých gymnázií...

Stipendia pro začínající vědecké pracovníky

Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky k výzkumné činnosti na jedné z partnerských univerzit v Austrálii. Stipendium může dosáhnout výše až 20 000...

Stipendium na školné v Park Lane International School v Praze

Stipendijní program 2014 je určen pro nadané studenty, kteří se ve školním roce 2014 – 2015 zařadí do ročníku Year 7, jenž dle českého systému odpovídá 6. třídě. Jedná se o děti, které v období od...

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní, resp. zájmové...

The Kellner Family Foundation

• Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům uhradit náklady spojené se studiem na univerzitách v zahraničí i v České republice.
Je zobrazeno 41 - 47 položek z celkového počtu 47.
Položek na stránku 20
  3