Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Stipendium Husovy nadace

v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2016 v oboru počítačových věd

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků uděluje od roku 1994 každoročně Cenu Prof. Babušky v oboru počítačových věd , tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová...

Získejte uznání. Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců...

AFS nabízí částečná stipendia pro studium v zahraničí

Díky mezinárodní síti kanceláří AFS po celém světě, která má více než 90ti letou tradici, umožňuje AFS českým středoškolákům studium v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního...

Akademická informační agentura - přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Akademická informační agentura - shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí -...

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena pro vynikající studenty v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního...

Fulbrightova nadace - stipendijní programy

Poskytuje českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého...

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae

V VČR začala tato nadace působit od r. 2000. Nadace vedle vědců oceňuje i úspěchy studentů, kteří úspěšně zvládají mezinárodní olympiády ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. O...

Nadace Depositum Bonum

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační...

Nadace Sophia

Nadace podporuje studijní pobyty v ČR i zahraničí. Žádat mohou školy i studenti, postgraduální studenti a vědci.

Nadační fond Český mozek

Cílem Nadačního fondu Český mozek je podporovat mladé české vědce, lékaře, výzkumníky, techniky a vynálezce. Nadační fond usiluje o to, aby zlepšil jejich životní podmínky tak, aby kvůli nedostatku...

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Cílem fondu je vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí....

Nadační fond Karla Janečka a cena Neuron

Cílem Nadačního fondu Karla Janečka je podpořit projekty převážně základního, v medicíně i aplikovaného, vědeckého výzkumu, a to v oblastech matematiky, ekonomie a medicíny. Zaměřuje se na mladé...

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Poskytuje českým studentům stipendia pro studium na prestižních světových univerzitách.
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 47.
Položek na stránku 20
  3