Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Stipendium 180 tis. Kč pro literárně nadané doktorandy

Nabídka velkorysého stipendia 180 tis. Kč za písemnou studii o rozsahu 70-100 NS na téma 17. listopad 1989. Lhůta pro odevzdání práce je září 2017. Přihlásit se mohou doktorandi (popř. absolventi) s literárním nadáním působící v humanitních a společenskovědních oborech.

http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/