Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěží

Ve středu 20. září proběhlo na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje slavnostní setkání nejúspěšnějších účastníků krajských kol předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého kraje.Všichni vítězové byli odměněni potleskem a převzali z rukou náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové věcné ceny, poděkování se dostalo též organizátorům a odborným garantům soutěží. O hudební kulisu slavnostního programu se postarali mladí zpěváci ze Základní umělecké školy v Opočně.