Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Qiido, nadační fond

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence rozumově nadaných dětí. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou 5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků:
 
1)     komplexností pohledu na danou problematiku: pracujeme se všemi subjekty, které mají vliv na rozvoj přirozeného potenciálu MiND = učitelé + rodiče + okolí, a zohledňujeme jednotlivé etapy podpory MiND vč. včasné identifikace nadání
2)     intervencí přímo ve vzdělávacím procesu: formou 2-úrovňové rozšiřující výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) rozvíjíme kognitivní vědomosti i sociální dovednosti MiND
3)     systematickou a kontinuální podporou učitelů i rodičů: školám nabízíme ucelený program vzdělávání a rozvoje MiND, který je rozvržen do 3 fází během 3 let. Respektuje potřebu vzájemné spolupráce „rodič-škola" i tvorbu pedagogické i rodičovské komunity.
4)     rozvojem kognitivních vědomostí i sociálních dovedností dětí: ve vzdělávacím programu Qiida učíme a podporujeme učitele v práci s oběma stránkami osobnosti dítěte (IQ + EQ)
5)     klíčovými hodnotami - kreativitou a empatií: učitelům podáváme návrhy uplatňování kreativity v hodinách a posilujeme v nich empatické pochopení aktuálních potřeb osobnostně různorodé skupiny MiND
Qiido je tímto v roli osobního patrona žáků, odborného partnera učitelům, spolehlivého průvodce rodičům a trpělivého poradce okolí.