Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu

Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí možnosti stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích. Stipendium je vhodné pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského studia, i studenty doktorského studia. Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia.
 
Termín pro podávání přihlášek: 1. 8. 2018
 
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Stipendijní program podporuje 6 – 12 měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele.
Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v druhé polovině září 2018.
Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.
Shrnutí důležitých termínů: • 1. srpna 2018 - termín pro podání přihlášek • září 2018 - pohovory s uchazeči • únor 2019 - zahájení intenzivního kurzu němčiny • březen 2019 – zahájení výzkumného pobytu Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html a v příloze. Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na Facebook https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Za Alumni-Team Miroslav Bauer, mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070 Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199