Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje

  • Stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium;
  • jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově;
  • volnočasové aktivity dětí, jejichž rodina je příjemcem přídavků na dítě nebo pomoci v hmotné nouzi.

Pro ty žádosti, které nespadají do žádné z výše jmenovaných kategorií je možné podávat individuální žádosti.

http://nadacnifondklausovych.cz/PROJEKTY-A-NADACNI-PRISPEVKY/