Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Mladí vědci se mohou hlásit na vědecké ceny velvyslanectví Francie v ČR

Akademie věd ČR hledá kandidáty do 33 let pro letošní vědecké ceny v různých oblastech výzkumu, které vyhlašuje velvyslanectví Francie v ČR. Uzávěrky jsou v březnu.

Na každou cenu budou nominováni nejvýše dva nejlepší kandidáti, na cenu za humanitní a společenské vědy pouze jeden. Zájemci se mohou hlásit v šesti oborech, a to v oblasti počítačových věd (Cena Josepha Fouriera), medicíny (Cena Alberta Schweitzera), chemie (Cena Jean-Marie Lehna), farmacie (Cena Sanofi), jaderný výzkum (Becquerelova cena), humanitní a společenské vědy (Cena Jacquese Derridy). V rámci této iniciativy se bude udílet i zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Kandidáti mohou posílat své přihlášky do interního předkola AV ČR do 8. 3. 2018 na mail lokajickova@kav.cas.cz a v předmětu uvést, o kterou z cen se chtějí ucházet. Přihlášky mohou podávat PhD studenti a případně i postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2017 nebo 2018. Věkovou hranicí je 33 let, podmínkou česká či slovenská národnost s pracovním úvazkem na pracovišti AV ČR.

Pro přihlášení se do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu, nikoli obor doktorského studia. Například o ceny v oblasti medicíny a farmacie se mohou ucházet i studenti doktorandských studijních programů z oboru molekulární či buněčné biologie, biochemie, pokud má jejich projekt návaznost na medicínu či farmacii. Bližší informace  naleznete na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mladi-vedci-se-mohou-hlasit-na-vedecke-ceny-velvyslanectvi-Francie-v-CR/