Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Město Hradec Králové podporuje nadané studenty

Pětatřicet středoškolských studentů trvale bydlících v Hradci Králové letos podpoří město rekordní částkou 289 tisíc korun. Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů takto už patnáctým rokem pomáhá studentům nadaným a studentům nemajetným. Z letošních 35 přijatých žádostí bylo 16 žádostí o příspěvek pro nadané studenty, kterým bylo vyplaceno 32 tisíc korun. O příspěvek mohou žádat studenti, kteří se umístili na předním místě krajské či vyšší soutěže, ti, kteří studují na zahraniční škole (příspěvek je určen na úhradu dopravy do sídla školy veřejným dopravním prostředkem) nebo kteří jsou autory studentské vědecké práce vysoké úrovně či práce, která se zabývá tematikou přínosnou pro město Hradec Králové.