Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Krajská ocenění pro nadané studenty

Nominace na ceny Kraje Vysočina podává škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Letos přijímání nominací končilo 22. května a sešlo se 157 přihlášek.  „Nejpočetněji je obsazena kategorie přírodovědný obor – střední školy, kde porota rozhodovala mezi 24 došlými nominacemi. V každé hodnocené kategorii se objevují jména již oceněných studentů z minulých let, což svědčí o jejich stálém zájmu o vlastní rozvoj," uvedla Marie Kružíková, radní kraje pro oblast školství s tím, že za nominací je třeba hledat nejen rozvíjející se talent, ale i podporu rodičů, zázemí školy a péči pedagogů.

 

Vítězové oborů a kategorií získávají ocenění Talent Vysočiny a desetiměsíční stipendium ve výši až dva tisíce korun. Další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium ve stejné výši. Mimo to dostanou všichni ocenění věcné ceny věnované Krajem Vysočina. Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru, tj. jednorázové stipendium ve výši pět nebo deset tisíc korun. Od roku 2003 do roku 2011 bylo oceněno 1175 žáků a studentů, mezi které vyplatil Kraj Vysočina téměř dva miliony korun.