Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Stipendium na školné v Park Lane International School v Praze

Stipendium na školné v Park Lane International School v Praze (http://www.parklane-is.com/cz/stipendia-1404046067.html)(otevře nové okno)

Stipendijní program 2014 je určen pro nadané studenty, kteří se ve školním roce 2014 – 2015 zařadí do ročníku Year 7, jenž dle českého systému odpovídá 6. třídě. Jedná se o děti, které v období od 1.9.2014 – 31.8.2015 dosáhnou věku 12 let.