Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Nadace Depositum Bonum

Nadace Depositum Bonum (https://sites.google.com/site/ndbhleda/o-nadaci)(otevře nové okno)

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační jmění. Výnosy z nadačního jmění budou použity na projekty v oblasti vzdělávání v přírodních a technických oborech (předpokládaný rozpočet 20-30 milionů korun ročně). Nadace v současnosti připravuje projekt zaměřený na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů. Cíle Nadace: Zvýšení zajmu dětí o technické a přírodovědné předměty Zlepšení kvality výuky těchto oborů Posílení prestiže profese učitele Zvýšení povědomí o klíčovém významu školství pro budoucnost země Kvalitní výukou rozumíme takovou výuku, která kromě oborových znalostí učí žáky také klíčovým dovednostem (např. přemýšlet, pracovat v týmu, prezentovat), podporuje aktivní práci žáků, baví je a zajímá, a propojuje nabyté vědomosti se světem kolem nich.