Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (http://www.kr-vysocina.cz/talent-vysociny-a-cena-hejtmana-vysociny-2013/d-4050488/p1=9077)(otevře nové okno)

Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní, resp. zájmové činnosti.