Stipendia a ocenění pro nadané žáky

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae

Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji - Ceny Praemium Bohemiae (http://sf.zcu.cz/data/2012/sf2012_04_2.pdf)(otevře nové okno)

V VČR začala tato nadace působit od r. 2000. Nadace vedle vědců oceňuje i úspěchy studentů, kteří úspěšně zvládají mezinárodní olympiády ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. O příspěvek nelze žádat, nominováni jsou medailisti z mezinárodních soutěží. Ceny v kategorii pro studenty jsou udělovány již od r. 2001, v r. 2012 byl rozhodnutím správní rady nově zařazen mezi oceňované též obor astronomie s astrfyzikou. Vyhlášení laureátů cen Praemimum Bohemiae se provádí slavnostním způsobem vždy 4. prosince daného kalendářního roku, t.j. v den výročí narození zřizovatele tété nadace.