Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Obsah s Kraj Jihomoravský .

ZŠ Úvoz, Brno

Škola na 1. stupni třetím rokem realizujem projekt skupinové výuky nadaných žáků s obohacováním a akcelerací učiva.

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

Škola vytvořila program pro rozvoj talentu a nadání, který je přístupný každému. Vychází z myšlenky, že každý je na něco talentovaný a tyto talenty, byť často latentní je třeba probudit a...

ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Pro žáky jsou vytvářeny skupinky podle jejich zaměření a schopností. Ve škole funguje i Klub šikovných dětí.

Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele

Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele. Vybrané kurzy disponují také akreditací MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání ...