Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Obsah s Kraj Jihočeský .

ZŠ Máj II., České Budějovice

Škola vytváří pro nadané žáky speciální třídy a v běžných třídách skupinky, které při výuce některých předmětů přecházejí do speciálních tříd. Žáci mají vypracovaný měsíční vzdělávací plán a jejich...

Základní škola Máj II., České Budějovice

V naší škole se zaměřujeme na  individuální přístup ke každému dítěti . Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným. PaedDr. Marie Nedvědová –...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. ...

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

Škola spolupracující s Mensou ČR Mgr. Vladimír Kojan tel: 607 504 488 kojan@gjvj.cz http://www.gjvj.cz/

Gymnázium České Budějovice – Jírovcova 8

Škola spolupracující s Mensou ČR Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy tel: 389 603 632 kavrik@gymji.cz https://www.gymji.cz

Gymnázium České Budějovice – Česká 64

Škola spolupracující s Mensou ČR Mgr. Antonín Sekyrka – ředitel školy tel: 386 356 884 asekyrka@gymceska.cz http://www.gymceska.cz/

Dětské centrum Mláďátka České Budějovice

DC Mláďátka Kontakt: Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.  ;  T elefon:  602 474 744 ; e -mail:  dcmladatka@seznam.cz Adresa: J. Dietricha 30 České...

Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele

Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele. Vybrané kurzy disponují také akreditací MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání ...