Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ a MŠ Mozaika

Škola pracuje systematicky s nadanými dětmi již v době jejich docházky do MŠ. Práci s nadanými žáky ve škole umožňuje individualizovaný přístup a podnětné pomůcky vycházející z Montessori pedagogiky. Naši učitelé studovali Montessori pedagogiku u Association Montessori Internationale a průběžně spolupracujeme s českými i zahraničními školami na špičkové úrovni.

www.montessorimozaika.cz