Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Základní škola Máj II., České Budějovice

V naší škole se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti. Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným.

PaedDr. Marie Nedvědová – ředitelka školy

tel: 385 344 629   

kancelar@zsmaj2.cz

http://www.zsmaj2.cz/