Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Mgr. et Mgr. Martina Karásková - referent pro celoživotní vzdělávání

tel.:  387 772 066

karaskova@jcu.cz

 

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. - Zdravotně sociální fakulta

tel: 389 037 496 

sulisto@zsf.jcu.cz

https://www.jcu.cz/