Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Dětské centrum Mláďátka České Budějovice

DC Mláďátka
Kontakt:
Mgr. Dominika Průchová, Ph.D. ;  Telefon: 602 474 744 ; e-mail: dcmladatka@seznam.cz
Adresa:
J. Dietricha 30
České Budějovice
IČ 01078267
 

Mláďátka je soukromé centrum s JESLEMI a ŠKOLKOU, hlídáním dětí, zájmovými kroužky, KLUBEM NADANÝCH DĚTÍ ve spolupráci s Mensou ČR a dalšími aktivitami pro děti a pro rodiče.

Naše centrum je určeno pro děti od 6 měsíců do 7 let věku.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd - jesle a školka. S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme prvními a jedinými jeslemi a školkou v Jihočeském kraji, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR), máme rozšířenou výuku angličtiny. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (pro děti není ze zákona povinné absolvovat předškolní výchovu ve státní mateřské škole). Pracujeme s dětmi v menších skupinách - individuálně.

Více informací na: http://www.dcmladatka.cz/