Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ Komenského, Karlovy Vary

ZŠ Komenského, Karlovy Vary (http://www.zskomenskeho-kv.cz/index.php)(otevře nové okno)

Škola realizovala projekt Nadané dítě, který nastavil práci s nadanými žáky. Škola ve spolupráci s poradenským zařízením nabízí: a) identifikaci nadaných žáků, specifikace druhů nadání b) doporučení pro výchovné a vzdělávací opatření ve škole c) pomoc při realizování individuálně vzdělávacího programu d) kariérové poradenství, rozvoj sociálních dovedností e) metodickou a konzultační pomoc při práci s nadanými žáky f) práce s rodinou nadaného žáka g) začlenění nadaných žáků do kolektivu školní třídy