Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Soukromá ZŠ Svatoplukova, Ostrava-Vítkovice

Soukromá ZŠ Svatoplukova, Ostrava-Vítkovice (http://www.primaskola.cz)(otevře nové okno)

Škola deklaruje nadstandardní péči o nadané žáky na čemž spolupracuje s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání ECHA.