Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ Úvoz, Brno

ZŠ Úvoz, Brno (http://zsuvoz.cz/)(otevře nové okno)

Škola na 1. stupni třetím rokem realizujem projekt skupinové výuky nadaných žáků s obohacováním a akcelerací učiva.