Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, Sokolov

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, Sokolov (http://www.manesova.cz/?section_id=6298)(otevře nové okno)

Rozvoj nadaných žáků je zajišťován v rámci výuky výběrem činností a takovými metodami, aby se při společné práci mohl rozvíjet každý žák. Vyučovací proces je zde organizován tak, aby žáci mohli dosáhnout maximálních výsledků bez zbytečného přetěžování.