Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo (http://www.evokace.cz/index.php?p=1)(otevře nové okno)

Škola vytvořila program pro rozvoj talentu a nadání, který je přístupný každému. Vychází z myšlenky, že každý je na něco talentovaný a tyto talenty, byť často latentní je třeba probudit a systematicky rozvíjet. Tento program nabízí podmínky a možnosti každému vysledovat a následně rozvinout svůj typ talentu a nadání. Program se soustředí nejen rozvoj talentu, tj. vědomostí, dovedností apod., ale také správnou motivaci žáků a rozvoj tvořivosti.